Information til borgerne og ejendomme i den sydlige del af Sdr. Hygum by.

TIDEN GÅR !
Vi forventede at kunne komme i gang med kloak arbejdet i den sydlige del af Sdr. Hygum by i efteråret 2017, men det når vi ikke!
Projekteringen har trukket ud for at finde en god løsning, men nu er vi ved at nå i mål.
Vi vil ikke sætte opgravningsarbejder i gang nu, så vi ikke når at få hullerne lukket inden en eventuel vinter kommer.
Og måske en vinter hvor I skal færdes igennem en ”byggeplads”.
VI STARTER TIL MARTS 2018.
Inden vi graver vil alle blive inviteret til et info- og orienteringsmøde i 2018.
Her vil vi fortælle om arbejdet der skal udføres og hvorledes det evt. kommer til at berøre dig trafik og ejendomsmæssigt.
Den sydlige del af byen kalder vi etape 2 og du kan se den på vedhæftede kortudsnit.
Området er: Sdr. Hygum Søndervang, Vestre Kirkevej, Østre Kirkevej, Skolegade (sydlige del), Sdr. Hygum Lindealle (vestlige del), Præstegårdsalle (sydlige del), Sdr. Hygum Birkevej, Holme-vej

Venlig hilsen
Carsten Sundbæk
Vejen Forsyning

LAR i Sdr. Hygum

Lokal Afledning af Regnvand i Sdr. Hygum
Regnvand og spildevand skal skilles ad, når kloakarbejdet i Sdr. Hygum går i gang i 2016. Vi giver borgerne mulighed for selv at håndtere regnvand på egen grund. Vi har modtaget tilbage-meldinger fra en stor del af Sdr. Hygums borgere, hvor I angiver valg af løsning for jeres grund.
Projektet er beskrevet i tillæg nr. 10 til Vejen Kommunes Spilde-vandsplan, der er i høring i øjeblikket.
Høringsperioden udløber d. 13. november.
Du kan stadig nå at ændre valg…
Du har mulighed for at ændre valg af løsning, hvis du har fortrudt dit valg. I så fald skal du kontakte Teknik & Miljø inden høringsfristen udløber. Planen er i høring til 13. november.
Efter høringsperioden er det stadig være muligt at søge om at etablere en regnvandsløsning. Der er dog ikke længere mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.
Anlægsarbejdet går i gang i foråret 2016.
Vejen Kommune, Teknik og Miljø

Mød Vejen Kommune og Vejen forsyning i aktivitetscentret

Fra tirsdag d. 21. april til og med torsdag d. 23. april mellem kl. 15.00 og 18.00 kan du møde repræsentanter fra Vejen Kommune og Forsyning i Sdr. Hygum aktivitetscenter. Her vil du have mulighed for at få svar på spørgsmål, få inspiration til LAR løsninger og få en snak om dine udfordringer hos dig.

Vejen forsyning har løbende den sidste tid fået en masse gode og relevante spørgsmål tilsendt fra borgere i Sdr. Hygum – for at alle har mulighed for at se besvarelserne, har vi samlet spørgsmålene i et dokument, som i kan se her Spørgsmål og svar

Generalforsamling i Sdr. Hygum Lokalråd

Sdr. Hygum Lokalråd.

Indkalder til generalforsamling

torsdag den 23. april kl. 19.30

i Sdr. Hygum Aktivitetscenter. 1. sal.

Dagsorden iflg. Vedtægter.

Forslag til behandling skal være formanden

 Børge Jensen, Grammingtoften 5,

mail sdr.hygum@bbsyd.dk

i hænde senest 8 dage før.

Kom og vær med til at præge dit lokalområde.

 Efter generalforsamlingen fortæller Jørn Kristensen om sin tur til Tailand

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Fællesspisning i Sdr. Hygum Aktivitetscenter.

Torsdag, den 9. april kl. 18.00

Sdr. Hygum Forsamlingshus leverer frikadeller med kartofler/ brun sovs og blandet salat.

Medbring service til eget brug.

Øl/sodavand og saftevand kan købes billigt.

Pris 60 kr. pr. voksen/ 20 kr. pr. barn u/12 år / børn u/ 3 år gratis.

Tilmelding senest den 7. april til Marianne List tlf. 7484 5636/6139 0033

eller Pia Garder tlf. 6126 4946.

klub 2000

Onsdag den 2. april kl. 19,00

Besøg hos Perfecly Me, Tornumvej 4, Rødding

Spændende tøj til fornuftige priser.

Kaffe i privaten.

Pris 30/40 kr

Tilmelding Kirsten Garder 7484 5723 eller Else Marie 7484 5390

Vi mødes ved Forsamlingshuset kl. 18.45.

Lørdag den 10, Maj kl. 10

Besøg på Stengård Ålefarm A/S, Frederikshåbvej 44, Randbøldal.

Rundvisning af Oluf Sørensen.

Ca. kl. 11.45 kører vi til Frederikshåb Møllepark, Frederikshåbvej 8.

Vi spiser her vores medbragte mad, hvorefter der er rundvisning.

Forslag til hjemturen: Bindeballe Købmandsgård eller Robert Jacobsens skulpturpark hvor den medbragte kaffe kan nydes.

Pris 60kr.

Afgang fra Forsamlingshuset kl. 9.

Tilmelding Kirsten Garder tlf. 7484 5723 eller Ingrid Jensen 2215 8887

senest den 6. maj.

Torsdag den 18. september kl. 19 besøg i Kageriet i Holsted

Aftenbesøg i Kageriet. Information og rundvisning

Der serveres kaffe med 10 slags kage.

Pris 100/120 kr.

Tilmelding Else Marie tlf. 7484 5390 eller Hanne tlf. 7484 5142 senest 15. sept.

Mødested Forsamlingshuset kl. 18,30

Torsdag den 23. oktober kl. 19.00 til kl. 22.00

Hobbyaften i Hygum aktivitetscenter

Julepynt,flet, kort m.m.

Tilmelding til Karin tl. 7484 1093 senest den 19. oktober.

Pris kr. 50

Lørdag den 6. december kl. 8.00

Tøsetur til Kunstmuseet Aros i Århus med bus.

Rundvisning med guide.

Julemarked i Ridehuset, Århus

Samlet frokost.

Pris  395 kr.

Tilmelding Elle Marie tlf. 7484 5390 eller Hanne  tlf. 7484 5142 senest 1. dec.

Generalforsamling i Hygum Aktivitetscenter den 29. januar 2015 kl. 19

Foreningens fremtid