Forfatterarkiv: Peter Carlsson

LAR i Sdr. Hygum

Lokal Afledning af Regnvand i Sdr. Hygum
Regnvand og spildevand skal skilles ad, når kloakarbejdet i Sdr. Hygum går i gang i 2016. Vi giver borgerne mulighed for selv at håndtere regnvand på egen grund. Vi har modtaget tilbage-meldinger fra en stor del af Sdr. Hygums borgere, hvor I angiver valg af løsning for jeres grund.
Projektet er beskrevet i tillæg nr. 10 til Vejen Kommunes Spilde-vandsplan, der er i høring i øjeblikket.
Høringsperioden udløber d. 13. november.
Du kan stadig nå at ændre valg…
Du har mulighed for at ændre valg af løsning, hvis du har fortrudt dit valg. I så fald skal du kontakte Teknik & Miljø inden høringsfristen udløber. Planen er i høring til 13. november.
Efter høringsperioden er det stadig være muligt at søge om at etablere en regnvandsløsning. Der er dog ikke længere mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.
Anlægsarbejdet går i gang i foråret 2016.
Vejen Kommune, Teknik og Miljø

Mød Vejen Kommune og Vejen forsyning i aktivitetscentret

Fra tirsdag d. 21. april til og med torsdag d. 23. april mellem kl. 15.00 og 18.00 kan du møde repræsentanter fra Vejen Kommune og Forsyning i Sdr. Hygum aktivitetscenter. Her vil du have mulighed for at få svar på spørgsmål, få inspiration til LAR løsninger og få en snak om dine udfordringer hos dig.

Vejen forsyning har løbende den sidste tid fået en masse gode og relevante spørgsmål tilsendt fra borgere i Sdr. Hygum – for at alle har mulighed for at se besvarelserne, har vi samlet spørgsmålene i et dokument, som i kan se her Spørgsmål og svar

Generalforsamling i Sdr. Hygum Lokalråd

Sdr. Hygum Lokalråd.

Indkalder til generalforsamling

torsdag den 23. april kl. 19.30

i Sdr. Hygum Aktivitetscenter. 1. sal.

Dagsorden iflg. Vedtægter.

Forslag til behandling skal være formanden

 Børge Jensen, Grammingtoften 5,

mail sdr.hygum@bbsyd.dk

i hænde senest 8 dage før.

Kom og vær med til at præge dit lokalområde.

 Efter generalforsamlingen fortæller Jørn Kristensen om sin tur til Tailand

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Generalforsamling Sdr. Hygum Lokalråd

Sdr. Hygum Lokalråd.

Indkalder til generalforsamling onsdag den 17. april kl. 19:30 2013.

I Sdr. Hygum Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. Vedtægter.

Forslag til behandling skal være formanden Børge Jensen, Grammingtoften 5, i hænde senest 8 dage før.

Kom og vær med til at præge dit lokalområde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.